Oświadczenie o obrocie alkoholem za rok 2018

Dodano przez Redaktor, 10 stycznia 2019 w Ogólne, Ogłoszenia, Urząd
0

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że do końca stycznia 2019 r. należy złożyć oświadczenie o obrocie alkoholem za rok 2018.

Oświadczenie, o którym mowa, jest podstawą do obliczenia opłaty za posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku.

Zgodnie z art. 18, ust. 10 pkt 5, ust. 11 oraz ust. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., 2137 z późn. zm.):

  • przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu spowoduje cofnięcie zezwolenia,
  • przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie nie może ubiegać się o jego ponowne wydanie przed upływem terminu 3 lat od dnia wydania decyzji o jej cofnięciu,
  • zezwolenie wygasa w przypadku nie złożenia oświadczenia.

Jednocześnie przypominamy, przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o opłacie pierwszej raty za rok 2019. Termin wpłaty upływa 31 stycznia 2019 r.

Jeśli macie Państwo pytania bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego:

  • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin (Plac Grunwaldzki 4)
  • telefonicznie pod nr 58 536 – 12 – 61 w. 42
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: firma@pelplin.pl

Oświadczenie o obrocie alkoholem