Ogłoszono nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Dodano przez Redaktor, 7 listopada 2016 w Biznes i Gospodarka, Ogólne, Ogłoszenia, Zdrowie
0

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje,
że w dniu 27 października br. ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, Dz.U. poz. 1770.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w jedno ze świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii w na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń, tj.:

- świadectwo zdrowia dla świń z siedzib stad/ punktów skupu/ obiektów pośrednika/ targów do rzeźni, tj. Świadectwo zdrowia świń pochodzących ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego, zlokalizowanych na obszarze nie objętym restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń lub punktów skupu/obiektów pośrednika lub targów położonych na tym obszarze i przemieszczanych do rzeźni lub podmiotu gospodarczego w rozumieniu art.2 lit.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1099/2009 położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
Świadectwo zdrowia ważne jest przez 48 godzin od daty wystawienia świadectwa.
- dotychczas obowiązujące świadectwo zdrowia dla świń w ramach programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego, przemieszczenia inne niż do rzeźni, tj. Świadectwo zdrowia dla świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy, konkursy.

Świadectwo zdrowia jest ważne przez 10 dni od daty wystawienia świadectwa
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Świadectwo zdrowia, o którym mowa w w/w rozporządzeniu
obowiązuje od 4 listopada 2016 r.