Ogłoszenie ws. najmu lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Pelplin wymagających kapitalnego remontu

Dodano przez Redaktor, 3 stycznia 2019 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Na podstawie § 4 ust. 5 uchwały nr LIII/347/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali i wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r. poz. 1258), Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin wyznacza lokale mieszkalne wymagające przeprowadzenia remontu kapitalnego, którego wartość przekracza 20 % wartości mieszkania do najmu z pominięciem kolejki oczekujących, pod warunkiem wykonania remontu lub przebudowy ze środków własnych najemcy.

Wykonanie remontu na koszt własny w lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wymaga zgody Burmistrza oraz zawarcia umowy pomiędzy gminą lub posiadającym pełnomocnictwo administratorem, a lokatorem, określającą w szczególności: zakres prac, wysokość nakładów z zastrzeżeniem, że nakłady stają się własnością właściciela lokalu oraz zakres uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia prac.

Lokale wymagające remontu:
1. Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 9/7,
2. Pelplin, ul. Starogardzka 4.

Osoby zainteresowane najmem lokalu komunalnego na powyższych warunkach proszone są o kontakt z pracownikiem ds. komunalnych i lokalowych w urzędzie, biuro 27, II piętro do dnia 14 stycznia 2019 r.