Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim w 2017 roku

Dodano przez Redaktor, 20 grudnia 2016 w NGO, Ogólne, Ogłoszenia
0

Zgodnie z uchwałą Nr 107/349/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim, przewidzianych do realizacji w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w sferze objętej konkursem. Termin składania ofert: 16 stycznia 2017 r. godz. 14:00.

Treść ogłoszenia oraz szczegóły dotyczące konkursu na stronie internetowej Powiatu Tczewskiego: www.powiat.tczew.pl