Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Dodano przez Redaktor, 7 stycznia 2019 w NGO, Ogólne, Ogłoszenia
0

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w roku 2019.

Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze kandydatów
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowych