Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Dodano przez Redaktor, 16 lutego 2018 w NGO, Ogólne, Ogłoszenia
0

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w roku 2018.

Więcej informacji:

Ogłoszenie o konkursie
Komisje_konkursowe_2018_formularz