Ogłoszenie dot. zmiany nazwy ulicy w Rudnie

Dodano przez Redaktor, 18 września 2017 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Zawiadamia się mieszkańców ulicy Osiedla POM w Rudnie o zebraniu dnia 25 września 2017 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Kościelnej 6, które dotyczyć będzie zmiany nazwy ulicy Osiedle POM

W związku z realizacją przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz. U. z 2016r. Poz. 744) uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy, Gmina ma obowiązek zmiany nazwy ulicy która „upamiętnia osoby, organizacje wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób (…)”.

Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (www.ipn.gov.pl) zamieszczony jest wykaz przykładowych nazw ulic występujących na terenie RP, które w ocenie IPN-u powinny podlegać zmianie jako wypełniające normę art. 1 w/w ustawy.

W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, Wojewoda wyda zarządzenie, w którym nada nazwę ulicy zgodną z ustawą w terminie 3 miesięcy od dnia w którym upłynął ostateczny termin zmiany przez Gminę.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Propozycje nowej nazwy proszę składać w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin lub najpóźniej na spotkaniu sołeckim w dniu 25 września 2017 r.