Odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie | www.pelplin.pl

Odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie

Dodano przez Administrator, 26 kwietnia 2013 w Ogólne, Rada Miejska
0

W dniu 24 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie, którą otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Mirosław Chyła.

 

W obradach sesji udział wzięli Andrzej Stanuch Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, Tadeusz Błędzki Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, Jolanta Ligmanowska Sekretarz Gminy, Maria Sławińska Skarbnik Gminy, Sołtysi z terenu Gminy Pelplin, oraz zaproszeni goście, a wśród nich Piotr Łaga i Marek Modrzejwski radni Powiatu Tczewskiego, Dorota Sakowska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie, Ewa Kuniszewska przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Alicja Olszewska Przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” w Tczewie, Marzenna Modrzejewska Przewodnicząca Koła NSZZ Solidarność ZKiW Nr 1 w Pelplinie, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Pelplin oraz przedstawiciel mieszkańców miasta Pelplin.

 

Radni oraz zaproszeni goście w drugim punkcie sesji wysłuchali informacji Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.

 

Następnie zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad rozpoczęła się dyskusją nad sytuacją finansową gminy.   Ocenione zostały trzy programy realizowane na ternie miasta i gminy Pelplin:
•  uchwała Nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Pelplin na  rok 2012.;
•  uchwała Nr XIVI/112/11 Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2011 r.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście
i  gminie Pelplin na rok 2012;
•  uchwała Nr XII/104/11 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z podmiotami prowadzącymi działalność
w zakresie pożytku publicznego na rok 2012.

 

Następnie podjęto uchwały w sprawie:
•  przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pelplin na lata 2013 – 2032”
•  włączenia Przedszkola w Rajkowach do Zespołu Szkół w Rajkowach.
• zmiany Uchwały Nr XXV/205/12 rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2013 – 2038
•  zmiany Uchwały Nr XXV/206/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na rok 213
•  nadania Medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin”
•  nadania Medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin”

 

W interpelacjach i zapytaniach głos zabrały przedstawicielki KM NSZZ „Solidarność”, które przedstawiły problemy lokalnej oświaty. Następnie mieszkańcy obecni na sesji poruszyli kwestię przekazywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez zamieszkujących w spółdzielniach oraz wspólnotach na terenie Miasta i Gminy Pelplin.

(RM)