Nowe dowody osobiste

Dodano przez Redaktor, 9 grudnia 2013 w Ogólne, Urząd
0

Od początku listopada 2013r. rozpoczęto wydawanie zmodyfikowanych dowodów osobistych. Zmienione zostały niektóre elementy zabezpieczające dokument.

Między innymi data urodzenia i nazwisko posiadacza dokumentu są wyczuwalne dotykiem, poprawiono czytelność wykonanego alfabetem Braille’a znaku identyfikacyjnego dokumentu w postaci napisu DO, zmodyfikowano znak holograficzny. Zmiany te mają na celu podniesienie bezpieczeństwa i walorów użytkowych dokumentu. Wprowadzenie zmodyfikowanych dowodów osobistych nie wiąże się z koniecznością wymiany obecnie używanych z aktualnym terminem ważności  dokumentów. Modyfikacje nie zmieniły ogólnego wyglądu dowodów.