Nagrody Starosty Tczewskiego w dziedzinie kultury i sportu – wnioski można składać do końca lutego

Dodano przez Redaktor, 26 lutego 2018 w Konkurs, Ogólne, Ogłoszenia
0

Do końca lutego br. można składać wnioski o przyznanie nagrody Starosty Tczewskiego w dziedzinie kultury oraz w dziedzinie sportu za rok ubiegły oraz za całokształt osiągnięć.  Nagrody w dziedzinie kultury przyznawane są w następujących kategoriach: literatura, publicystyka, animacja kultury oraz organizacja imprez o charakterze kulturalnym o zasięgu co najmniej powiatowym.

Wnioskodawcami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego, instytucje kultury, szkoły i placówki oświatowe oraz grupy mieszkańców w liczbie co najmniej 10 osób. Szczegółowy regulamin przyznawania nagród w dziedzinie kultury można znaleźć w uchwale Nr XXV/185/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody w dziedzinie sportu przyznawane są w kategoriach zawodnik oraz trener. Natomiast wyróżnienia w kategoriach: animatorzy oraz organizatorzy imprez o charakterze sportowym, klub lub stowarzyszenie sportowe. Wnioskodawcami mogą być: klub sportowe, organizacje stautowo zajmujące się sportem i kulturą fizyczną, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe oraz grupy mieszkańców w liczbie co najmniej 10 osób. Szczegółowy regulamin przyznawania nagród w dziedzinie sportu można znaleźć w uchwale Nr XXV/186/2017 Rady Powiatu Tzewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

Wnioski o przyznanie nagrody w dziedzinie kultury oraz nagród w dziedzinie sportu należy składać na formularzach stanowiących załączniki do w/w uchwał. Wnioski składa się do dnia 28 lutego br. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Tczewskiego w dziedzinie sportu/ kultury”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 58 77 34 902 lub mailowy: molszewska@powiat.tczew.pl.

Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne na stronie:
https://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/nagrody-starosty-tczewskiego-w-dziedzinie-kultury-i-sportu-wnioski-mozna-skladac-do-konca-lutego.html