Nabór wniosków na dotację z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dodano przez Redaktor, 26 lutego 2016 w Biznes i Gospodarka, Ogólne, Ogłoszenia
0

Ze strony www.powiat.tczew.pl można dowiedzieć się, iż Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2016 roku z budżetu Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kto może złożyć wniosek?- podmioty zainteresowane realizacją na terenie powiatu tczewskiego inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska tj.
1)      podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a)    osoby fizyczne,
b)   wspólnoty mieszkaniowe,
c)    osoby prawne,
d)   przedsiębiorcy,
2)      jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Jaki jest termin składania wniosków?
O
d dnia ukazania się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tczewie niniejszego ogłoszenia do dnia 15 kwietnia 2016 roku.

Gdzie składać wnioski?
W Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie lub wysłać pocztą pod adres:
Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

W przypadku wniosków wysłanych pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego.

Szczegółowe informacje m.in. regulamin oraz wniosek na stronie Starostwa Powiatowego w Tczewie (odnośnik).