List do Rodziców i Opiekunów Dzieci w związku ze świętowaniem nadejścia Nowego Roku