Krajowa Odznaka Jakości eTwinning dla Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba

Dodano przez Redaktor, 19 października 2015 w Ogólne, Ogłoszenia, Szkoły
0

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Janusza Stanisława Pasierba w Pelplinie po raz pierwszy zrealizowali dwa projekty edukacyjne łączące naukę języka angielskiego ze współpracą międzynarodowej w ramach programu eTwinning. Pierwszym tego typu doświadczeniem był projekt dotyczący Europejskiego Dnia Języków, w ramach którego we wrześniu 2014 roku licealiści wysłali widokówki do 119 europejskich szkół partnerskich, promując Pelplin oraz nasz język ojczysty. W odpowiedzi otrzymaliśmy wiele kartek z życzeniami napisanymi we wszystkich językach europejskich, które można obejrzeć i przeczytać w sali języka angielskiego koordynatorki projektów europejskich Viktorii Lavrynenko.

Drugim, o wiele bardziej angażującym przedsięwzięciem, był projekt „Health issues among teenagers in European countries” (Kwestie zdrowotne wśród młodzieży w krajach europejskich). Ten projekt dotyczył problematyki zdrowego stylu życia, a jego celem było nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów (partnerami projektu były szkoły ponadgimnazjalne z Hiszpanii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Azerbejdżanu, Mołdawii, Niemiec, Czech i Polski), pogłębianie wiedzy o swoim kraju i krajach partnerów projektowych, lepsze zrozumienie własnej narodowej i europejskiej tożsamości, jak również podniesienie kwalifikacji językowych, rozwój kreatywności, pewności siebie, umiejętności planowania, współpracy i odpowiedzialności uczniów. We współpracy z nauczycielem informatyki Rafałem Deską uczniowie tworzyli filmy, ankiety, komiksy i prezentacje dotyczące dobrych nawyków zdrowotnych oraz podnoszące poziom świadomości i wiedzy w temacie problemów zdrowotnych, a w czasie lekcji języka angielskiego omawiali niebezpieczeństwa związane z prowadzeniem niewłaściwego stylu życia i poznawali słownictwo dotyczące problematyki zdrowotnej. Praca nad projektem dostarczyła uczniom i nauczycielom wiele pozytywnych doświadczeń, a jej rezultaty umożliwią młodym ludziom dokonania świadomych wyborów dotyczących ich zdrowia i dobrego samopoczucia.

Z tym większą satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, która nadeszła 1 października 2015roku, gdy Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało szkole Krajową Odznakę Jakości. Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Nagroda jest wyrazem uznania dla uczniów i nauczycieli, którzy realizując  projekt, podejmowali szczególnie oryginalne i nowatorskie działania w dziedzinie europejskiej współpracy szkół przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nadana szkole Krajowa Odznaka Jakości eTwinning świadczy również o osiągnięciu przez Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Janusza St. Pasierba wysokiego standardu w zakresie realizacji projektów międzynarodowych. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – oficjalne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do osiągania wysokiej jakości oraz otwartość na współpracę europejską. Zrealizowany przez nas projekt, po spełnieniu wymogów formalnych, został oceniony pod kątem następujących kryteriów: innowacyjność pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, trwałość i możliwość ponownego wykorzystania. Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za współpracę i gratulujemy!

Viktoriia Lavrynenko

etw_qualitylabel_72658_pl