Konwent sołtysów Gminy Pelplin

Dodano przez Redaktor, 6 lipca 2016 w Ogólne, Ogłoszenia, Rada Miejska, Wydarzenia
0

W dniu 5 lipca 2016 r. o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej w Rajkowach odbył się konwent sołtysów.

Na zaproszenie Patryka Demskiego Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin stawili się Sołtysi Gminy Pelplin, Mirosława Okupska Prezes PELKOM” Sp. z o.o., Piotr Łaga Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pelplinie oraz Danuta Kamińska, Anna Lasota – Żabińska, Jarosław Kowalczyk i Grzegorz Kilian – pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Dariusz Górski Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wraz z Mirosławą Wolfahrt Sołtysem Sołectwa Międzyłęż – Przewodniczącą Konwentu Sołtysów Gminy Pelplin przywitał wszystkich zebranych i przeszedł do realizacji porządku obrad w którym omówiono:

  1. 1.      Informację na temat bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy Pelplin oraz planowane inwestycje w tym zakresie;
  2. 2.      Zakres utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz planowane inwestycje
    w zakresie utrzymania zieleni;
  3. 3.      Sytuację hydrologiczną na terenie gminy Pelplin, dostęp do wody pitnej w gospodarstwach domowych oraz inne zagrożenia spowodowane upałami;
  4. 4.      Realizację zadań związanych z funduszem sołeckim;
  5. 5.      Sprawy związane z imprezami sportowo – kulturalnymi na terenie gminy (festyny,  dożynki gminne, Jarmark Cysterski);

W wolnych wnioskach Sołtysi przedstawili swoje uwagi związane z pracą na rzecz gminy oraz przekazali problemy mieszkańców poszczególnych Sołectw.

(RM)