Konwent Sołtysów 07.09.2017 r.

Dodano przez Redaktor, 8 września 2017 w Ogólne, Ogłoszenia, Rada Miejska
0

Dnia 7 września 2017 roku o godzinie 10.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Pelplinie, odbyło się posiedzenie Konwentu Sołtysów, które otworzył i prowadził Jan Krajnik Przewodniczący Konwentu Sołtysów Gminy Pelplin. Na zaproszenie Patryka Demskiego Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin stawili się wszyscy sołtysi Gminy Pelplin oraz Dariusz Górski Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, Justyna Lewandowska Skarbnik Gminy, Bogdan Badziong Sekretarz Gminy, Mirosława Okupska Prezes „Pelkom” Sp. z o.o. oraz Krzysztof Adamczyk specjalista do spraw rozwoju gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych.

W pierwszej części spotkania omówione zostały sprawy związane z realizacją funduszu sołeckiego
w roku 2017 oraz
spraw bieżące związane z funkcjonowaniem sołectw. Patryk Demski Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin omówił stan realizacji oraz plany związane z inwestycjami na terenie gminy.

W dalszej części omówiono zaplanowane na wrzesień zebrania sołeckie, na których podjęte zostaną uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok, których harmonogram znajduje się poniżej.

Gręblin – 14.09.2017 rok, godz. 18.30

Rudno – 22.09.2017rok, godz. 17.30

Ropuchy – 15.09.2017 rok, godz. 17.30

Bielawki –12.09.2017 rok, godz. 17.30

Janiszewo –15.09.2017 rok, godz. 17.30

Wielki Garc – 19.09.2017 rok, godz. 17.30

Lignowy Szlacheckie – 18.09.2017 rok, godz. 18.00

Kulice –19.09.2017 rok, godz. 17.30

Małe Walichnowy –25.09.2017 rok, godz. 18.00

Międzyłęż – 18.09.2017 rok, godz. 18.00

Pomyje – 21.09.2017 rok, godz. 17.30

Rożental – 12.09.2017 rok, godz. 18.00

Rajkowy – 26.09.2017 rok, godz. 17.30

(RM)