Konsultacje programu współpracy z NGO

Dodano przez Administrator, 21 października 2013 w NGO, Ogólne
0

Przypominamy, że dnia 22 października 2013 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, odbędą się konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat ww. Programu, który stanowi podstawowy dokument regulujący współpracę między samorządem a sektorem społecznym.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Pelplin do wzięcia udziału w spotkaniu.

(RTI)