Konkurs Pracodawca Roku Powiatu Tczewskiego

Dodano przez Redaktor, 7 marca 2017 w NGO, Ogólne, Ogłoszenia
0

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

serdecznie zaprasza do udziału w konkursie

PRACODAWCA ROKU POWIATU TCZEWSKIEGO” EDYCJA 2017 r.

Ideą konkursu jest wyłonienie i promocja tych pracodawców, którzy ze względu na swoje osiągnięcia w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz rzetelność i wiarygodność reprezentują godny do naśladowania poziom.

Uczestnikami konkursu mogą być pracodawcy funkcjonujący na terenie działania PUP Tczew, którzy prowadzą działalność nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc marzec 2017 r. oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy kalendarzowych zgłosili w PUP Tczew co najmniej jedno wolne miejsce pracy.

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Tczewskiego

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Organizatora poprawie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz spełnienie warunków, o których jest mowa w Regulaminie Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy można nadsyłać za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej – na adres: konkurs@puptczew.pl

- poczty tradycyjnej – na adres Organizatora: PUP Tczew, Aleja Solidarności 14 A,
83-110 Tczew, lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Organizatora – I piętro, pokój 202.

Termin nadsyłania Formularza Zgłoszeniowego upływa 31.03.2017 r.

Wręczenie Laureatom statuetek „PRACODAWCA ROKU POWIATU TCZEWSKIEGO” nastąpi podczas uroczystej gali w trakcie organizowanych przez PUP w Tczewie targów pracy.

Regulamin Konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.puptczew.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska

Pracodawca Roku Plakat