Konkurs „Czyste Powietrze Pelplina” unieważniony

Dodano przez Redaktor, 3 lipca 2018 w Ekologia, Ogólne, Ogłoszenia
0

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dnia 29 czerwca 2018 r., unieważnił nabór wniosków w ramach konkursu pn. Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018).  Unieważnienie Konkursu związane jest z zawarciem przez WFOŚ i GW w Gdańsku, NFOŚ i GW, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfoś i gw Porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego Program będzie wdrażany przez WFOŚ i GW w Gdańsku

W związku z zaistniałą sytuacją i niewystarczającą ilością środków finansowych w budżecie gminy Pelplin na samodzielne sfinansowanie całego przedsięwzięcia wnioski złożone w ramach naboru: „Czyste Powietrze Pelplina” zostają pozostawione bez rozpoznania.

Jednocześnie informujemy, że WFOŚiGW aktualnie przygotowuje odrębną ofertę finansowania, która umożliwi mieszkańcom uzyskanie bezpośredniego wsparcia  z funduszu na zadania zgłoszone w ramach konkursu: „Czyste Powietrze Pomorza”.

W razie pytań proszę o kontakt w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin lub pod numerem telefonu: 0 58 536 12 61 wew. 14