Komunikat

Dodano przez Redaktor, 22 października 2015 w Ogólne, Ogłoszenia, Rada Miejska
0

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, że z w dniu 22 października 2015 roku Rada Miejska w Pelplinie podjęła uchwałę w sprawie złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 1 października 2015 roku, sygn. akt III SA/Gd 721/15 stwierdzającego nieważność uchwały nr XI/71/15 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 4 września 2015 roku w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Pelplinie.

Powyższe stanowisko związane jest przedstawionym przez pełnomocnika Gminy Pelplin zarzutem naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w zaskarżonym wyroku  z dnia 1 października 2015 roku przepisów Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym.

Jednocześnie jednak na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym zarówno ze strony części Radnych jak i Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin zasygnalizowana została wola zorganizowania w zgodzie z wymogami określonymi w przepisach prawa referendum gminnego uwzględniającego powyższe zagadnienie tj. woli likwidacji Straży Miejskiej w Pelplinie.

Jednakże mając także na uwadze sygnalizowaną przez społeczeństwo Gminy Pelplin wolę przeprowadzenia referendum lokalnego, celem wzbogacenia poddanej pod nie tematyki,  prosi się mieszkańców o zgłaszanie propozycji innych zagadnień, które miałyby być jego przedmiotem. Spośród Państwa propozycji zostanie wyłonione kilka tematów, które w pierwszej kolejności zostaną poddane analizie co do prawnej możliwości objęcia nimi referendum w świetle obowiązujących przepisów prawa , a po pozytywnym przejściu tej wstępnej weryfikacji, następnie  w ich oparciu Rada Miejska w Pelplinie podda pod głosowanie uchwałę ws przeprowadzenia w tym przedmiocie referendum.

Na koniec, jedynie tytułem rozwiania wszelkich wątpliwości co do ewentualnej możliwości bezkosztowego połączenia referendum lokalnego z wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na dzień 25 października 2015 roku, w załączeniu przedstawiam do Państwa informacji odpowiedź udzieloną na zapytanie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w tym przedmiocie, która uznaje takie połączenie obu głosowań za niecelowe z uwagi na wskazany w jego treści obowiązek spełnienia licznych wymogów formalnych.

Załącznik:

- pismo Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-871-4/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku