Komunikat dla rodzin wielodzietnych 3+ mieszkających na terenie Miasta i Gminy Pelplin

Dodano przez Redaktor, 15 lipca 2015 w Karta Dużej Rodziny, Ogólne, Ogłoszenia
0

Informujemy, że Rada Miejska w Pelplinie przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenie na terenie Miasta i Gminy Pelplin Programu „Pelplińska Karta Dużej Rodziny”. Program skierowany
jest do rodzin wielodzietnych  mających na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, posiadających „Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Rodziny korzystające z programu będą uprawnione
do korzystania z różnego rodzaju ulg i zniżek oraz ofert lokalnych przedsiębiorców.
Przygotowano m. in. ulgę w wysokości 40% ogólnej  stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne 3+, które jeszcze nie posiadają Karty Dużej Rodziny do złożenia wniosku .

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można  złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin
Referat ds. Społecznych ul. Mickiewicza 23.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami Referatu
ds. Społecznych pod nr tel. 58-536-48-28 lub mailowo sprawyspoleczne@pelplin.pl

Do pobrania:

karta_sprawy_Karta_Dużej_Rodziny oświadczenie_władza_rodzicielska wniosek_KDR_od_1.01.2015