Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Komitety Wyborcze!

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin przypomina, że zgodni z art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz. 849, 951, z 2014 roku poz. 179 i poz. 180)

Pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione proszeni są o składanie list kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Druki zgłoszeń można odbierać i wypełnione składać w biurze Rady Miejskiej w Pelplinie, Plac Grunwaldzki 6 od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.30 – 15.30

- środa od godz. 7.30 – 16.00

- piątek od godz. 7.30 – 15.00

Druki zgłoszeń są również dostępne na stronie internetowej www.pelplin.pl

Termin składania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa dnia 2 maja 2014 rokugodz. 15.00.

Do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie osoby zgłaszającej.

Informacje udzielane są pod nr telefonu: 58 536 13 44, 58 536 12 61 w. 32

(ROOiB)