Kolejne inwestycje ze środków unijnych zakończone, inne rozpoczęte

Dodano przez Administrator, 9 marca 2012 w Ogólne
0

Miło jest nam poinformować, że w naszej gminie została zakończona i prawidłowo rozliczona kolejna inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Tym razem mowa o projekcie „Budowa dwóch wodociągów w miejscowości Lignowy Szlacheckie”. Celem inwestycji była poprawa stanu infrastruktury technicznej we wsi, polepszenie warunków życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.

 

Inwestycję rozpoczęto w listopadzie 2010 roku, wodociąg wybudowała Firma Ogólnobudowlana „Bomag” z Wdeckiego Młyna, nadzór inwestorski pełniło Biuro Projektowo – Konsultacyjne „Wodnik” inż. Władysław Szymański z Tczewa. Zadanie, którego łączny koszt wyniósł 346.120 zł, zostało zakończone w październiku 2011 roku. Na taką samą kwotę opiewał złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wniosek o płatność, wnioskowana kwota pomocy wynosiła 180.635 zł. Ostatecznie pod koniec stycznia Urząd Marszałkowski zatwierdził płatność na wnioskowaną kwotę i tym samym inwestycja została zakończona.

Lignowy

Również na początku bieżącego roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego poinformowała o rzeczowym i finansowym zamknięciu projektu „Budowa kanalizacji w Rajkowach”. W wyniku przeprowadzonej bez zastrzeżeń kontroli z realizacji projektu, jaka miała miejsce w czasie 12.08. – 27.10.2011 r., Instytucja Zarządzająca wypłaciła płatność końcową wyrażając jednocześnie zgodę na zamknięcie projektu.

Wartość projektu, dzięki któremu wybudowano łącznie 11,85 km sieci kanalizacji sanitranej i podłączono do niej 1.189 mieszkańców wsi Rajkowy, wyniosła ostatecznie 2.879.591,89 zł. Z tej kwoty uznano za kwalifikowane to wsparcia wydatki w kwocie 2.645.189,97 zł. Ostatecznie Instytucja Zarządzająca RPO wypłaciła Gminie Pelplin w formie refundacji dofinansowanie dla projektu w kwocie 1.851.587,20 zł co daje 64% wobec ogólnej wartości inwestycji.

Rajkowy

Na ostateczne rozliczenie i kontrolę Instytucji Zarządzającej RPO czeka kolejny projekt kanalizacyjny „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśna I, II, III w Pelplinie”. Na największym osiedlu domów jednorodzinnych w Pelplinie do 6,19 km nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej podłączyło się już 712 mieszkańców. Łączna wartość zadania (wraz z wybudowaną w 2007 roku kanalizacją w ulicach Konopnickiej i Podgórnej) wyniosła 2.590.739 zł, zaś wartość wydatków kwalifikowanych (bez uwzględnienia kosztów budowy przyłączy) 2.523.851 zł. Ostatecznie dofinansowanie ma wynieść 1.766.695 zł, z czego Gmina Pelplin otrzymała już środki w wysokości 1.089.145 zł.

Osiedle Leśna

Pod koniec ubiegłego roku zakończona została także „Budowa Centrum Kultury Wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Wielki Garc”. Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie dofinansowania, zadanie było podzielone na 2 etapy. Pierwszy etap został już rozliczony i skontrolowany, protokół z kontroli zadania możecie Państwo przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Kontrole. Obecnie trwa rozliczanie drugiego etapu inwestycji. Pierwsza część inwestycji kosztowała 202.533 zł, przyznane i rozliczone dofinansowanie wyniosło 123.849 zł. Wartość realizacji drugiego etapu wyniosła 242.472 zł, planuje się, że refundacja ze środków unijnych wyniesie 147.269 zł.

Wielki Garc

Jeszcze latem tego roku powinny zostać zakończone kolejne inwestycje, które są częściowo refundowane ze środków unijnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). W Rajkowach powstanie kompleks boisk o sztucznej nawierzchni z elementami lekkiej atletyki, wykonawcą jest firma „Panorama II” z Gdyni. W Rudnie przez firmę „Seb – Inwest” z Pelplina budowane jest Centrum Kulturalne. Niebawem powinny rozpocząć się także prace przy budowie skateparku w Rożentalu, obecnie trwa procedura przetargowa, która powinna zostać rozstrzygnięta do połowy marca.

 

(RTI)