Kolejne drogi gminne będą zmodernizowane

Dodano przez Redaktor, 5 lipca 2017 w Inwestycje, Ogólne, Ogłoszenia
0

W dniu 5 lipca (środa) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin Burmistrz Pelplina Patryk Demski przy kontrasygnacie Skarbnika Justyny Lewandowskiej podpisali wraz z Romanem Reszczyńskim reprezentującym firmę „ROMAR” Reszczyńscy s. j., umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych (Rajkowy, Kulice, Rożental, Gręblin)”.

Na dzisiejszym przekazaniu placu budowy (5 lipca) została także ustalona kolejność wykonywania prac: najpierw wykonywane będą drogi z płyt YOMB w Kulicach (ul. Kolejowa) oraz Gręblinie (droga gminna za Zajazdem „Arkada”), następnie z płyt drogowych w Rajkowach (ul. Topolowa), wreszcie z kostki brukowej w Rożentalu (tzw. droga „przy Kowalu”). Termin realizacji zadania to 31 sierpnia br.

Zadanie dotyczy odcinków dróg wpisanych do Gminnego Programu Budowy i Modernizacji Dróg na lata 2017 – 2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2022 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/268/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (tabela nr 7 w programie).

Jest to kolejne tegoroczne zadanie drogowe, które będzie realizowane na terenie naszej gminy. Warto wspomnieć, że obecnie kończona jest inwestycja dot. budowy ul. Świerkowej w Pelplinie, rozpoczęto prace związane z modernizacją I etapu ul. Strzelnica, wkrótce zaczną się prace na odcinku wojewódzkim ul. Mickiewicza, modernizowana jest droga gminna o nawierzchni brukowej w Międzyłężu. Trwają także prace związane z przygotowywaniem projektów budowlanych dla następujących dróg: droga w centrum Wielkiego Garca, ul. Kościelna w Rudnie, droga na Nizinę Walichnowską w Lignowach Szlacheckich, odcinek drogi do Nowego Dworu od strony drogi powiatowej, ul. Bukowa w Rajkowach. Ponadto lada dzień rozpoczną się prace projektowe dotyczące partnerskiego projektu mającego na celu przebudowę dróg: powiatowej, leśnej i gminnej w Rajkowach gdyż Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zadanie otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 2.440.000 zł.