Kolejna inwestycja przy wsparciu WFOŚiGW zrealizowana

Dodano przez Administrator, 16 października 2013 w Ogólne, Szkoły, Urząd
0

W sierpniu br. zrealizowano zadanie „ Modernizacja kotłowni w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie”. Zadanie związane było z realizacją zadania 2-letniego pn. „Rozbudowa szkoły w Rudnie”, gdyż zwiększenie powierzchni grzewczej i awarie istniejących kotłów grzewczych wymusiły na gminie podjęcie działań związanych z modernizacją kotłowni. Zmiana taka dała możliwość zastosowania nowoczesnych, ekologicznych pieców na pelety. Inwestycja taka nie byłaby możliwa gdyby nie pomoc uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Uzyskano 80% dofinansowania, co stanowi niebagatelną kwotę 133.000 zł.

Od września nowe piece ogrzewają szkołę: zarówno obiekty „stare” jak i nowo wybudowane. Zastosowanie nowego, ekologicznego czynnika grzewczego pozwoliło uzyskać znaczne zmniejszenie zanieczyszczeń. Do najważniejszych należą: zmniejszenie pyłów ogólnych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenku węgla i innych szkodliwych zanieczyszczeń. Już niebawem podobna inwestycja przeprowadzona zostanie w Zespole Szkół w Rajkowach. Szczegółowy efekt modernizacji przedstawia załączona poniżej tabela:

Zadanie „Modernizacja kotłowni przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie „Modernizacja kotłowni przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

About the Author

AdministratorView all posts by Administrator