Jubileuszowa edycja stypendiów Ornassów w Pelplinie.

Dodano przez Redaktor, 28 września 2015 w NGO, Ogólne, Ogłoszenia
0

26 września 2015 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyło się, już po raz dziesiąty, wręczenie stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. Uroczystość zgromadziła stypendystów obecnej oraz wcześniejszych edycji, ich rodziców, władze samorządowe, radnych, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz sympatyków i osoby wspierające to dzieło. Spotkanie otworzyła pianistka Dorota Mańkowska – uczennica 12.klasy Szkoły Muzycznej w Gdańsku (u prof. Elżbiety Pasierowskiej Kołodziej), która wykonała utwór Barkarola Fis-dur op. 60 Fryderyka Chopina.

Tegoroczna, jubileuszowa X edycja stypendiów, była okazją do podsumowania działań i podziękowania Fundatorom, wśród których obecni byli Kamila Thiel-Ornass, Marcin Ornass-Kubakci i Elżbieta Prokopska.

Dziesięciolecie działalności stypendiów Ornassów przedstawił w prezentacji prezes Stowarzyszenia Miłośników Pelplina Piotr Łaga. Stowarzyszenie zajmuje się wszelkimi sprawami organizacyjnymi związanymi ze stypendiami Ornassów w gminie Pelplin. W ciągu minionego okresu przyznano 125 stypendiów uczniom i studentom z gminy Pelplin na łączną kwotę prawie 110 tys. złotych. Przypomniane zostały też tematy prac stypendialnych, które każdorazowo dotyczyły historii i dziedzictwa kulturowego naszej małej Ojczyzny, jaką jest Pelplin. Podczas uroczystości dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie Bogdan Wiśniewski wraz z uczniami czytali wspomnienia rodzinne przygotowane przez panią Kamilę Thiel-Ornass. Wspomnienie dawnych lat pozwoliło na bliższe poznanie wartości rodziny Ornasów opartych na wierze w Boga, umiłowaniu polskości i poszanowaniu tradycji.  Fundatorka Kamila Thiel-Ornass w swoim wystąpieniu nawiązała do dziedzictwa wyniesionego z domu rodzinnego oraz wyraziła pragnienie, aby młodzież, która korzysta dzisiaj ze wsparcia stypendialnego, w życiu dorosłym umiała dzielić się z innymi.

Przed wręczeniem symbolicznych dyplomów potwierdzających uzyskanie stypendium na rok szkolny 2015/16, przewodniczący Kapituły Stypendialnej podsumował nadesłane prace dzieci i młodzieży.

W obecnej X edycji stypendia otrzymało 17 młodych osób. Temat obowiązkowej pracy pisemnej dotyczył 25.lecia samorządności lokalnej w odniesieniu do Pelplina.

Po wręczeniu stypendiów burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski podziękował wszystkim darczyńcom oraz organizatorom tego przedsięwzięcia. Podkreślił jak istotne jest dzisiaj kształtowanie młodego pokolenia w oparciu o umiłowanie Polski.

W kolejnych wystąpieniach posła Jana Kulasa i przewodniczącego Rady Miejskiej w Pelplinie Mirosława Chyły były podziękowania dla fundatorów i zaznaczenie ich wychowawczego charakteru.

Całość uroczystości uświetnił swoim występem Konrad Mania z Pelplina. Młody wykonawca zaśpiewał kilka znanych utworów światowej muzyki rozrywkowej. Na zakończenie oficjalnej części na scenie wystąpiła wokalistka z Pelplina Daria Staniszewska.

Organizatorzy uroczystości składają podziękowanie panu Leszkowi Melerowi za ufundowanie ciasta, panu Ryszardowi Rogaczewskiemu i Grzegorzowi Kilianowi za wizytę w dawnym opactwie cysterskim.

Fundatorami stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów są potomkowie zasłużonej dla ziemi pelplińskiej rodziny Ornassów: Teresa Thiel–Ornass z synami Marcinem Ornass-Kubakcim i Hubertem Ornass-Kubackim oraz inne osoby.

Sylwetki patronów programu stypendialnego:

Franciszek Ornass. Nauczyciel  urodzony w Rajkowach k. Pelplina, w rodzinie ziemiańskiej, który wyniesione z domu rodzinnego wartości poświadczył całym swym życiem – najpierw poprzez pracę nauczycielską, zaangażowanie w działalność patriotyczną w Związku Zachodnim, następnie mężny udział w obronie Kępy Oksywskiej w 1939, za co został odznaczony Krzyżem Virtuti  Militari, a w końcu uwięzieniem i rozstrzelaniem w obozie koncentracyjnym  Stutthof.

Ryszard Ornass. W okresie międzywojennym, po wyjeździe z Pelplina, działacz  Polonii  na terenie Wolnego Miasta Gdańska, wysiedlony w 1939 r. do Generalnej Guberni, gdzie, mimo skrajnie trudnych warunków, podjął współpracę z  miejscową partyzantką Armii Krajowej, co przypłacił rozstrzelaniem w Bodzentynie.

Jan Chryzostom Ornass. Wybitny prawnik, który jako jeden z dwóch, spośród sędziów na Pomorzu, w 1918 r. opowiedział się za Polską i kierował Komisją Plebiscytową z udziałem  S. Żeromskiego i J. Kasprowicza. Tworzył też podwaliny sądownictwa pomorskiego organizując w latach 20-tych  Sąd Apelacyjny w Toruniu.

Tekst Piotr Łaga

Zdjęcia – Anna Szczygeł