IX Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

Dodano przez Redaktor, 2 czerwca 2017 w Ogólne, Szkoły
0

19 maja 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pelplinie rozpoczął dziewiąte Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Tegorocznym obchodom przyświecają słowa Ronalda Reagana: „Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś”.

Na konferencję, która odbyła się w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Bernarda Sychty w Pelplinie przybyli: Dariusz Górski Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, ks. Infułat Tadeusz Brzeziński Proboszcz Parafii Katedralnej w Pelplinie, ks. Kanonik dr Jan Doppke Dyrektor Wydziału Kanonicznego Kurii Diecezjalnej w Pelplinie, ” ks. Prałat dr Ireneusz Smagliński Dyrektor Radia „Głos, Mariusz Cybulski Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie, Wojciech Chojnacki Komendant Komisariatu Policji w Pelplinie, Wiesława Cejner – Mania Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Placówek Powiatu Tczewskiego, s. Krystyna Motyka Przełożona Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, s. Katarzyna Piotrowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach, Magdalena Golińska Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tczewie, Anna Pauch Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morzeszczynie, Anna Wróblewska Koordynator Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, Edyta Grzonka Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach, Sandra Derdowska Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, Anna Karaś Wiceprezes Zarządu Fundacji „OD NOWA”, Krzysztof Ruczyński Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie wraz Wicedyrektorem Marią Jakubek, ks. Arkadiusz Ćwikliński Dyrektor Collegium Marianum w Pelplinie, Elżbieta Chrzanowska Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach, Łukasz Lichnerowicz Dyrektor Banku Spółdzielczego w Pelplinie a także przedstawiciele instytucji pomocowych, kulturalnych, organizacji pozarządowych, pedagodzy i psycholodzy. Szczególnie cieszył liczny udział rodziców uczniów wraz z przewodniczącą Rady Rodziców Moniką Targowską

Po powitaniu przybyłych gości przez Małgorzatę Domachowską Dyrektora pelplińskiego Ośrodka, prowadzący uroczystość  Dariusz Pawelec, zaprosił wszystkich na spektakl przygotowany przez uczniów. Młodzi artyści pod kierunkiem Danuty Leszczyńskiej i Magdaleny Lewandowskiej, przy akompaniamencie: Moniki Bławat, Dariusza Pawelca i Krzysztofa Kotlęgi zaprezentowali się w ciekawym przedstawieniu pt. „Baśniowy ambaras”.

Następnie odbył się wykład nt. Wspierania rodziców dzieci niepełnosprawnych, który został przygotowany przez psychologa Iwonę Różeńską – Simon współzałożycielkę i członka zarządu Fundacji Wspierania Rozwoju „Ja Też” z Gdańska. Pani Iwona, na co dzień zajmująca się pomocą dzieciom niepełnosprawnym, przybliżyła możliwości wsparcia rodziców w zakresie podejmowania działań służących rozwojowi ich niepełnosprawnych dzieci.

Przygotowano również film z wypowiedziami rodziców dzieci niepełnosprawnych. Rodzice opowiadali o codziennym życiu, trudnościach oraz oczekiwaniach. Wywiadu udzieliły panie: Maria Dobrzyńska, Beata Walldman, Katarzyna Drahaim i Małgorzata Rogowska. Goście byli pod dużym wrażeniem przygotowanego materiału.

Po przerwie kawowej odbyły się warsztaty dla rodziców, pedagogów i terapeutów dotyczące pomocy prawnej, socjalnej i opiekuńczej. Podczas tej części konferencji wywiązały się dyskusje, które pomogły zgłębić tematy związane z instytucjonalną pomocą skierowaną do rodziców oraz ich niepełnosprawnych dzieci.

Dla rodziców dodatkowo przygotowano  indywidualne konsultacje z terapeutami SOSW w Pelplinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, fizjoterapii, logopedii, pomocy psychologicznej i pracy z dzieckiem z autyzmem.

Przybyli Goście zapoznali się również z wystawą fotograficzną prac nagrodzonych z okazji jubileuszowego X Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. „Zwykłe – Niezwykłe” dla uczniów szkół specjalnych.

Laureatami zostali:
I Miejsce – Magdalena Warych
II Miejsce – Kacper Dawidowski
III Miejsce – Kryspin Bonin i Patryk Walkowski

Wyróżnienia: Martyna Lewandowska, Dorota Szynszecka, Kinga Białkowska i Marcin Walkusz.

Działania Ośrodka związane obchodami Dni Godności Osób Niepełnosprawnych można śledzić w TV – Pelplin oraz w Radio „Głos”, które oprócz emisji bieżących uroczystości prezentuje Reportaż – „Rozmowy z matkami dzieci z niepełnosprawnością”.

Ośrodek serdecznie dziękuje wszystkim, bez których uroczystość nie mogłaby się odbyć. Dziękujemy Patronom honorowym, Patronom medialnym, Partnerom, Sponsorom, Rodzicom naszych uczniów a szczególnie Dorocie Sakowskiej Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie wraz z współpracownikami za udostępnienie pomieszczeń Biblioteki i okazaną pomoc.

SOSW w Pelplinie