Instalacja Przetwarzania Odpadów Budowlanych rozpoczyna działalność

Dodano przez Redaktor, 11 lutego 2014 w Ogólne, Ogłoszenia, Urząd
3

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, iż od dnia 17.02.2014 r. rozpoczyna działalność instalacja Przetwarzania Odpadów Budowlanych zlokalizowana przy gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ropuchach. W ramach uiszczonej opłaty śmieciowej do w/w instalacji dostarczyć będzie można bezpłatnie posegregowane odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów a także gruz ceglany.

Natomiast zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia , odbierane będą za odpłatnością 15 zł/brutto za tonę odpadu.