Innowacje edukacyjne w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie na półmetku

Dodano przez Redaktor, 23 lutego 2015 w NGO, Ogólne, Szkoły
0

Od 1 września 2014 r. w  Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie jest realizowany projekt pt. „Jedynka Dzieciom” Fundacji Jedynka Dzieciom w partnerstwie z Gminą Pelplin.  Projekt skierowany jest do 60 uczniów i uczennic Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. Od października ubiegłego roku trwają w szkole zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, logopedyczne oraz innowacyjne zajęcia dodatkowe Robusiowa Ortografia i Paker Pamięci.

Robusiowa Ortografia to innowacyjna metoda nauki ortografii, czytania, pisania, rozumowania, przeznaczona dla uczniów i uczennic w każdym wieku. Paker Pamięci uczy zapamiętywać: słowa obce, pojęcia, imiona i nazwiska wielkich Polaków, miasta i województwa Polski, państwa, układ planetarny, znaki drogowe, itp. Zajęcia edukacyjne z Pakera Pamięci dostarczyły dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń, wzbogaciły ich wiedzę o wiadomości z wielu  dziedzin nauki, rozwinęły ciekawość poznawczą i chęć dalszego poznawania świata. Zajęcia prowadzone nowoczesnymi technikami pamięciowymi przyczyniły się do trwalszego i szybszego opanowania wprowadzanych treści materiału, co gwarantuje dalsze sukcesy w szkole i życiu – mówi  Anna Sak prowadząca zajęcia z Pakera Pamięci.

W grudniu zakończył się program doradztwa edukacyjno-zawodowego skierowany do uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W czasie warsztatów młodzież pracowała na swoich mocnych stronach, wypełniała testy kompetencji, programowała swoją przyszłość – podsumowuje realizację projektu na tym etapie koordynatorka projektu Bożena Białas.

Przed nami jeszcze wyjazd do Fokarium, letnie półkolonie naukowe z eksperymentów i z robotyki oraz Festiwal Ścisłonauki. W programie Festiwalu m.in. pokazy z wykorzystaniem ciekłego azotu i suchego lodu, widowiskowe pokazy robotów i zabawek fizycznych, konkursy z nagrodami. Festiwal skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic w szkole. Projekt potrwa do końca sierpnia tego roku – informuje Prezes Fundacji Jedynka Dzieciom Marzenna Modrzejewska.

Projekt „Jedynka Dzieciom” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 367 744,86 zł.