INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

Dodano przez Redaktor, 6 lutego 2018 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Informujemy, iż opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok na  rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Bank Spółdzielczy Skórcz/Oddział  Pelplin ul. Mickiewicza 8,

nr 89-8342-0009-2000-0358-2000-0003.