Informacja dla uczestników uroczystości Dni Pelplina 2016.