Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych oraz osób przez nich upoważnionych

Dodano przez Redaktor, 13 września 2018 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Zgodnie z postanowieniami par. 3 ust 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje urzędnik wyborczy Krzysztof Szewel, który będzie pełnił dyżury w siedzibie Rady Miejskiej w Pelplinie (Plac Grunwaldzki 2), w następujących dniach i godzinach:

13.09 (czwartek) 10:00-15:30,
19.09 (środa) 12:00-17:00,
20.09 (czwartek) 10:00-15:30,
21.09 (piątek) 10:00-14:00,
24.09 (poniedziałek) 10:00-15:30.