Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin

Dodano przez Administrator, 26 lipca 2013 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Zgodnie z art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 Gmina Pelplin może zlecać realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, zadań publicznych w trybie o którym mowa w art. 19a, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym. Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Dnia 19.07.2013 r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta Fundacji Jedynka Dzieciom z siedzibą w Pelplinie, ul. Sambora 5a.

Po zapoznaniu się z ofertą Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin uznał za celowe dofinansowanie zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Proponowana kwota dotacji wynosi 2 832,18 złotych. Na uwagi oczekujemy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 02 sierpnia 2013 r. Uwagi można składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin, pok. nr 5, lub przesłać w wersji elektronicznej na adres ngo@pelplin.pl

Ofertę, o której mowa <zobacz tutaj>