III Gala Edukacyjna już za nami!

Dodano przez Redaktor, 20 października 2017 w Ogólne, Szkoły, Uroczystości w Pelplinie
0

Piękne dekoracje, uroczysty nastrój, galowe stroje… i atmosfera napięcia, a zarazem radości towarzyszyły wręczaniu nagród i stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, które miało miejsce, w czwartek, 19 października 2017 r. w Bibliotece Diecezjalnej im. Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie. Tegorocznej Gali Edukacyjnej podniosły charakter nadał również koncert Chóru Cantores Minores z Gniewu pod kierownictwem dyrygentki Izabeli Chyła.

W Gali Edukacyjnej uczestniczyli zaproszeni goście: Anna Płoszyńska-Damaszk Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie, Elżbieta Wiśniewska Radna Powiatu Tczewskiego, Mirosław Chyła Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie, Mariusz Śledź Radny Rady Miejskiej w Pelplinie, Ksiądz Dyrektor Radia Głos Ireneusz Smagliński, Ksiądz Wicedyrektor Radia Głos Zbigniew Gełdon, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Pelplin: Lucyna Bielińska, Barbara Nabakowska, Dariusz Jakubowski, Blandyna Stefańska, Elżbieta Chrzonowska, Adela Rulińska, Małgorzata Domachowska, dyrektorzy placówek kulturalnych: Dorota Sakowska, Piotr Łaga, a także nagrodzeni nauczyciele, stypendyści, ich rodziny i przyjaciele.

Uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i artystycznych, aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin dla dyrektorów i nauczycieli, to szczególna chwila. To wydarzenie, to dla Samorządu Gminy Pelplin ogromna satysfakcja, że w regionie jest tylu utalentowanych młodych ludzi, którzy już teraz reprezentują i promują naszą Gminę.

Podczas uroczystej Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej na scenie Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie wręczone zostały awanse zawodowe 6 nauczycielom, zaś 14 nauczycieli otrzymało nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uroczystość ta stała się także okazją do oficjalnego wręczenia Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Pelplinie Pani Adeli Rulińskiej.

Na rok szkolny 2017/2018 powołane komisje opiniujące wnioski dotyczące stypendiów naukowych oraz artystycznych przyznały łącznie 24 stypendia.

Stypendium naukowe otrzymali:

Jakub Mieliński ZKiW nr 1 w Pelplinie

Aleksandra Jaśniewska ZSE w Tczewie

Anna German Uniwersytet Gdański

Jan Koziolek Collegium Marianum LO w Pelplinie

Faustyna Klin SP nr 2 w Pelplinie

Mikołaj Jędrzejczyk Collegium Marianum LO w Pelplinie

Dorota Podjacka Uniwersytet Gdański

Paweł Zagórski Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie

Marek Grochocki Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie

Paweł Mosiński Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie

 

Stypendium artystyczne otrzymali:

Natalia Hasa SP nr 2 w Pelplinie

Agata Żebrowska SP nr 2 w Pelplinie

Zofia Żebrowska SP nr 2 w Pelplinie

Paweł Glock SP nr 2 w Pelplinie

Weronika Huebner SP nr 2 w Pelplinie

Weronika Sak SP nr 2 w Pelplinie

Kinga Kolator ZKiW w Kulicach

Julia Kuczkowska SP nr 2 w Pelplinie

Nikola Freda Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Gdańsku

Natalia Wensierska Akademia Muzyczna w Poznaniu

Nadia Trochowska SP nr 2 w Pelplinie

Laura Piechowska SP nr 2 w Pelplinie

Mateusz Marchlewski Collegium Marianum LO w Pelplinie

Agata Mrozińska SP nr 2 w Pelplinie

 

Gmina Pelplin składa serdeczne podziękowania za współpracę przy organizacji Gali Edukacyjnej 2017: Diecezji Pelplińskiej oraz Dyrektorowi i Pracownikom Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie, Dyrektorowi oraz Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie oraz Piekarni „Meler” z Pelplina.