II Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy

Dodano przez Redaktor, 24 listopada 2017 w Ogólne, Ogłoszenia, Promocja
0

Popularyzowanie prozy i uwrażliwianie młodego czytelnika na piękno literatury jest jednym z najważniejszych zadań stawianych polonistom, dlatego nauczycielki języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie już po raz drugi zorganizowały Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Starosta Powiatu Tczewskiego Tadeusz Dzwonkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie Barbara Nabakowska, Wydawnictwo „Bernardium”; natomiast patronat medialny objął Kociewski Magazyn Regionalny, Informator Pelpliński oraz Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos”. Liczba uczestników była imponująca. Aż czterdziestu recytatorów z powiatu tczewskiego spotkało się 16 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie, by stanąć w recytatorskie szranki. Zmagania młodych artystów oceniała komisja w składzie: Danuta Nojman- nauczycielka języka polskiego i pracownik Diecezjalnego Biura Informacji Turystycznej w Pelplinie, Anna Mazurek- Klein- nauczycielka języka polskiego, logopeda i redaktorka czasopisma „Pielgrzym” oraz Bogdan Wiśniewski- nauczyciel języka polskiego, twórca Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. J.S. Pasierba, prezes Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego Oddziału Kociewskiego w Pelplinie. Po burzliwych naradach ogłoszono wyniki:

Kategoria klas IV-VI:
I miejsce
Miłosz Ptaszkowski Szkoła Podstawowa w Subkowach
Natalia Hasa Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie
II miejsce
Zuzanna Tomaszewska Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach
Zuzanna Szewczyk Szkoła Podstawowa nr w Pelplinie
III miejsce
Julia Kalkowska Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie
Karol Świtała Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach
Wyróżnienia:
Amelia Kulpińska Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach
Zuzanna Nawój Szkoła Podstawowa w Subkowach
Nikola Szatkowska Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie

Kategoria klas VII- gimnazjum
I miejsce
Kacper Grzybowski Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi
Jan Wiśniewski Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
II miejsce
Zuzanna Macuk Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie
III miejsce
Daria Gajos Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie
Weronika Kłopotek Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie
Kinga Kolator Zespół Kształcenia i Wychowanie w Kulicach

Zwycięskie wykonania zostały nagrane i zaprezentowana na antenie „Radia Głos”. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok. Ewelina Maślanka