Gra Miejska WILCZYM TROPEM

Dodano przez Redaktor, 21 lutego 2017 w Będzie się działo, Ogólne, Ogłoszenia
0

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych dnia 1 marca 2017r. na terenie miasta Pelplina odbędzie się gra miejska pt. WILCZYM TROPEM. Organizatorem Gry jest Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie.

Gra ma na celu uczczenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych; przybliżenie historii i losów żołnierzy podziemia antykomunistycznego; kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczestników gry oraz zainteresowanie uczestników gry historią II wojny światowej i okresem powojennym.

Zadaniem uczestników Gry będzie poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi, zgodnie z otrzymaną mapą oraz zdobywanie punktów za wykonywanie zadań. Gra składa się z zadań i zagadek  związanych tematycznie z Żołnierzami Wyklętymi, wojskiem oraz historią miasta Pelplina.

Szczegóły dotyczące mechaniki gry oraz zasady gry znajdują się w regulaminie dostępnym poniżej.

W Grze mogą brać udział tylko Uczestnicy zorganizowani w Drużyny. W skład każdej Drużyny może wejść od 3 do 5 osób. Tylko zgłoszone Drużyny mają prawo brać udział w Grze. Zgłoszenia Drużyny należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 27.02.2017.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego) należy dostarczyć wraz z formularzem zgłoszeniowym.

DO POBRANIA:

Regulamin Gry Miejskiej: Regulamin Gry Miejskiej

Formularz zgłoszeniowy: Formularz Zgłoszeniowy Gra Miejska