Gra Miejska WILCZYM TROPEM 2019

Dodano przez Redaktor, 6 lutego 2019 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych dnia 1 marca 2019 r. na terenie Pelplina odbędzie się gra miejska pt. „WILCZYM TROPEM”. Organizatorem Gry jest Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie.

Gra ma na celu uczczenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych; przybliżenie historii i losów żołnierzy podziemia antykomunistycznego; kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczestników gry oraz zainteresowanie uczestników gry historią II wojny światowej i okresem powojennym.
Zadaniem uczestników Gry będzie poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi, zgodnie z otrzymaną mapą oraz zdobywanie punktów za wykonywanie zadań. Gra składa się z zadań i zagadek związanych tematycznie z Żołnierzami Wyklętymi, wojskiem oraz historią miasta Pelplina.
Szczegóły dotyczące mechaniki gry oraz zasady gry znajdują się w regulaminie dostępnym poniżej.
W Grze mogą brać udział tylko Uczestnicy zorganizowani w Drużyny. W skład każdej Drużyny może wejść od 3 do 5 osób wraz z dowódcą. Tylko zgłoszone Drużyny mają prawo brać udział w Grze. Zgłoszenie Drużyny następuje poprzez wypełnienie oraz dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z odpowiednimi oświadczeniami stanowiącymi załączniki (zał. 1-5) do Regulaminu Gry, do Referatu Społecznego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 27.02.2019.

Uwaga!

Dowódca drużyny powinien dostarczyć wraz z formularzem zgłoszeniowym „Deklarację dowódcy drużyny” stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu Gry.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu Gry) należy dostarczyć wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Wraz z formularzem zgłoszeniowym wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie powinni dostarczyć podpisaną „Klauzulę informacyjną dotycząca danych osobowych” stanowiącą załącznik nr 5 do Regulaminu Gry. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic/prawny opiekun.

Regulamin Gry Miejskiej 2019
Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 deklaracja dowódcy drużyny
Załącznik nr 3 zgoda rodzica,prawnego opiekuna
Załącznik nr 4 deklaracja osoby pełnoletniej
Załącznik nr 5 klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych