Gminna i Powiatowa Gala Wolontariatu

Dodano przez Redaktor, 27 listopada 2015 w Kultura, NGO, Ogólne, Ogłoszenia, Szkoły, Współpraca
0

11 grudnia (piątek) 2015 roku o godzinie 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbędzie się Gminna i Powiatowa Gala Wolontariatu, która będzie podsumowaniem i uhonorowaniem działań wolontarystycznych w 2015 roku na terenie Gminy Pelplin oraz Powiatu Tczewskiego.

Gala wolontariatu jest ważnym wydarzeniem, gdyż pokazuje jaką ważną rolę pełni wolontaiat w życiu wszystkich ludzi.

Wydarzenie to jest wyrazem podziękowania wszystkim wolontariuszom, organizacjom pozarządowym, instytucjom, a także firmom przyjaznym społeczności lokalnej za ich wielkie czyny.

  Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody dla wolontariuszy:

 • Kategorie dla Gminnej Gali wolontariatu
 1. Wolontariusz roku
 2. Organizacja przyjazna wolontariuszom
 3. Firma przyjazna społeczności lokalnej
 4. Inicjatywa społeczna roku
 • Kategorie dla Powiatowej Gali Wolontariatu
 1. Wolontariusz Roku
 2. Grupa Wolontariuszy Roku
 3.  Inicjatywa społeczna Roku
 4. Organizacja/Instytucja przyjazna wolontariuszom
 5. Firma przyjazna społeczności lokalnej
 6. Animator Roku

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego ogłasza nabór nominacji osób, grup, instytucji i firm, które mogą poszczycić się wyjątkową
i wybitną aktywnością społeczną.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 6 grudnia 2015 r.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wolontariat.tczew@gmail.com .

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzach, które można znaleźć
na stronie Rady Organizacji Pozarządowych www.trop.tczew.pl oraz poniżej (pliki
do pobrania). Dla każdej kandydatury należy wypełnić jeden formularz oraz załączyć min. 2 zdjęcia z akcji.

Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy
konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć.

Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych działaniach.

Do 10 grudnia 2015 Kapituła, składająca się z osób nagrodzonych w ubiegłych latach oraz przedstawicieli samorządów lokalnych, wybierze laureatów konkursu.

 Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Pelplin

animator_roku_2015
firma_przyjazna_spolecznosci_lokalnej_2015
grupa_wolontariuszy_roku_2015
inicjatywa_spoleczna_roku_2015
organizacja_instytucja_przyjazna_wolontariuszom_2015
wolontariusz_roku_2015