Gmina Pelplin „Bezpieczna+”

Dodano przez Redaktor, 28 sierpnia 2017 w Ogólne, Szkoły, Urząd
0

Uprzejmie informujemy, iż wniosek Gminy Pelplin został rekomendowany do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn. „Bezpieczna+”. Kwota wsparcia wynosi: 30 032 zł.

Program będzie prowadzony w następujących szkołach, które w ramach programu otrzymają wsparcie:

1) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rudnie – 13 332 zł

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie – 16 700 zł

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • promujące aktywność uczniów, mające na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
  • rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami;
  • antydyskryminacyjne, w tym służące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami;
  • integrację z lokalnym środowiskiem.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. Głównym celem programu jest Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.