Gala Edukacyjna 2018

Dodano przez Redaktor, 17 października 2018 w Ogólne, Szkoły, Uroczystości w Pelplinie
0

Dnia 16 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyła się uroczysta IV Gala Edukacyjna. Uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i artystycznych, aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin dla nauczycieli, to szczególna chwila. To wydarzenie dla Gminy Pelplin to każdorazowo ogromna satysfakcja z powodu liczby utalentowanych młodych ludzi, którzy reprezentują i promują naszą Gminę.

Otwarcia Gali dokonał pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, Tomasz Czerwiński. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie, Mirosław Chyła, radni Rady Miejskiej w Pelplinie, radni Rady Powiatu Tczewskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Pelplin, dyrektorów szkół z terenu Gminy Pelplin, nauczyciele oraz laureaci stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

Podczas Gali zostały wręczone awanse zawodowe dla 10 nauczycieli, a 11 otrzymało nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Wśród młodych mieszkańców Gminy Pelplin jest wielu utalentowanych i pracowitych uczniów oraz studentów zdobywających wysokie miejsca w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, konkursach i przeglądach/festiwalach. Gala Edukacyjna jest jedną z okazji podczas, której Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin przyznał stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe na różnych szczeblach, a także za dokonania artystyczne.

Na rok szkolny 2018/2019 powołane komisje opiniujące wnioski dotyczące stypendiów naukowych oraz artystycznych przyznały łącznie 29 stypendiów.

Stypendium naukowe otrzymali:
Karolina Błaszczyk (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Marta Chrzanowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kinga Bauer (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie)
Agata Kowalewska (Uniwersytet Gdański)
Jan Koziolek (Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie)
Marek Grochocki (Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie)
Paweł Zagórski (Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie)
Marek Łopata (Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie)
Emil Zieńko (Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie)
Jakub Mieliński (Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie)
Weronika Dąbrowska (Uniwersytet Gdański)
Natalia Wensierska (Akademia Muzyczna w Poznaniu)

Stypendium artystyczne otrzymali:
Marcin Wojak (Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie)
Laura Piechowska (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie)
Julia Kuczkowska (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie)
Weronika Sak (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie)
Natalia Hasa (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie)
Nikola Freda (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Gdańsku)
Paweł Glock (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie)
Zofia Żebrowska (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie)
Magdalena Żebrowska (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie)
Agata Żebrowska (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie)
Weronika Huebner (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie)
Łukasz Imianowski (Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach)
Karolina Pielecka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO w Pelplinie)
Agata Mrozińska (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie)
Nadia Trochowska (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie)
Paweł Mosiński (Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie)
Małgorzata Templer (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO w Pelplinie)

Dodatkowo w trakcie Gali uświetniając to uroczyste wydarzenie zaprezentowały się uczennice, które otrzymały stypendia w dziedzinie artystycznej. Weronika Huebner oraz Agata Mrozińska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie wzbogaciły Galę występami gry na skrzypcach, przy akompaniamencie Pani Aliny Dombrowskiej. Młodym artystkom serdecznie dziękujemy za ich występy.

Również ciekawym artystycznym przeżyciem były występy Grzegorza „Grega” Piskorskiego, który raczył uczestników Gali swoimi aranżacjami znanych utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej.

Uroczystość stała się też okazją do oficjalnego wręczenia zarządzeń w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora dla: Pani Jolanty Kaczkowskiej – Przedszkole nr 2 w Pelplinie, Pani Elżbiety Chrzonowskiej – Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach oraz Pani Ewy Brzóski – Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach.