Ekoedukacja podczas XVII Jarmarku Cysterskiego | www.pelplin.pl

Ekoedukacja podczas XVII Jarmarku Cysterskiego

Dodano przez Redaktor, 18 września 2017 w Ekologia, Ogólne
0

Wydarzenia plenerowe są wspaniałą okazją do tego by prowadzić działania z zakresu edukacji ekologicznej. W aktywnościach biorą udział bowiem nie tylko dzieci, ale także towarzyszący im bardzo często dorośli.

W ramach kolejnej ekoedukcji działania były prowadzone dnia 16 września 2017 r.  podczas XVII Jarmarku Cysterskiego. Mieszkańcy Miasta i Gminy Pelplin oraz przybyli goście mieli możliwość odwiedzenia oprócz różnorodnych stoisk rzemieślniczo-kolekcjonerskich także stoiska ekologiczno-edukacyjnego prowadzonego przez pracowników tut. urzędu.

Po raz kolejny stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych jak i dorosłych, którzy odwiedzili tegoroczny Jarmark Cysterski. Poprzez różnego rodzaju gry i zabawy uczestnicy mogli wykazać się wiedzą na temat segregacji śmieci i znajomości gospodarki odpadami komunalnymi. Mogli dowiedzieć się też wiele ciekawostek takich jak długo rozkładają się odpady, czy jak prawidłowo segregować  śmieci. Uczestnicy za prawidłowo wykonane zadania otrzymywali drobne upominki.

Odwiedzając nasze stoisko ekologiczno–edukacyjne, mieszkańcy mogli także dowiedzieć się o możliwości ograniczenia zjawiska „niskiej emisji” w ramach realizowanego przez gminę Pelplin zadania: „Czyste Powietrze Pelplina” i pozyskaniu dotacji na wymianę kotłów opalanych węglem na kotły ekologiczne. Odwiedzającym rozdawano ulotki dotyczące eliminacji zanieczyszczeń powietrza.

Celem edukacji jest podnoszenie  świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie odzysku i recyklingu śmieci, zmniejszenie ilości wytwarzania odpadów oraz dbałość o ich segregację, zrozumienie potrzeby zbiórek surowców wtórnych oraz poznanie korzyści płynących z prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, a także ograniczenie zanieczyszczeń powietrza powstałych w wyniku spalania odpadów.

Dzięki programowi Porządne Pomorze i Stowarzyszeniu Eko-Inicjatywa, Gmina Pelplin mogła edukować mieszkańców za pomocą otrzymanych tablic edukacyjnych, mat i innych materiałów dotyczących gospodarki odpadami. Dziękujemy miejscowym przedsiębiorcom  za przekazane gadżety.

Do zobaczenia na następnych spotkaniach EKO.