organizacjepozarzadowe1png [1920x1080]

Dokumenty do pobrania

Druki i wzory formularzy:


Tryb bezkonkursowy
– art 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:


Realizacja zadań w poszczególnych latach:

Rok 2020
Program współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Rok 2019
Program współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Rok 2018
Program współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Rok 2017
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
Program współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Rok 2016

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2016 roku
Program współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Rok 2015
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2015 roku - ogłoszony w dn. 09.02.2015 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2015 roku - ogłoszony w dn. 26.02.2015 r.

Rok 2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2014 roku
Program współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Rok 2013

Dotacje zrealizowane w 2013 roku
Program współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013


Rok 2012
Dotacje zrealizowane w 2012 roku
Program współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

 
Powrót do góry