Położenie

mapagif [231x300]

 

 • Miasto i Gmina Pelplin położona jest w południowej części województwa pomorskiego w powiecie tczewskim
 • Współrzędne geograficzne : 53°56′ N, 18°42′ E
 • Największe wzniesienie to góra Jana Pawła II (dawniej Góra Biskupia) o wysokości 92,3 m.n.p.m., najniżej położony punkt to rów graniczny Wielki Garc – małe Walichnowy 7,8 m.n.p.m.
 • Etnicznie i geograficznie gmina połozona jest na KOCIEWIU

Liczba mieszkańców gminy – 16 717 osób

(w tym miasto Pelplin 8 350 os.)

Komunikacja

Przez teren gminy przebiegają główne trakty kolejowe i drogowe:

 • Autostrady A1 Amber One (węzeł Pelplin)Komunikacja
 • trasa międzynarodowa nr 1 : Gdańsk – Śląsk
 • magistrala kolejowa : Śląsk – Porty
 • w pobliżu granic gminy wiedzie ważna trasa komunikacyjna – droga nr 22, łącząca wschodnią i zachodnią granicę Polski
 • sieć utwardzonych (asfaltowych) dróg, łączących Pelplin z sołectwami, o łącznej długości 132,6 km
 • odległości od głównych miast : Gdańsk – 56 km, Starogard Gdański – 15 km, Tczew – 24 km, Warszawa – 350 km
 • najbliższy port lotniczy – Rębiechowo k. Gdańska – ok. 70 km

Informacje o Gminie Pelplin

Gmina i Miasto Pelplin (jeden organizm administracyjny) leży na terenie województwa pomorskiego, w pasie nadwiślańskim, ok. 55 km na południe od Gdańska, 14 km od Starogardu Gdańskiego, 21 km od Tczewa, 70 km od Elbląga, 80 km od Gdyni, ok. 70 km od lotniska w Rębiechowie. Infrastruktura komunikacyjna, a także sąsiedztwo Tczewa ze specjalną Strefą Ekonomiczną, Starogardu Gdańskiego i Malborka sprawiają, że obszar gminy stanowi atrakcyjne pole do inwestycji gospodarczych (opinie ekspertów Politechniki Gdańskiej i PAIZ w Warszawie). Potencjalnym inwestorom miasto i gmin oferuje 19 działek inwestycyjnych o wielkości od 1 – 10 ha położonych w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych. Atutem oferty pelplińskiej są ponadto:

 • proinwestycyjna polityka władz samorządowych
 • nowoczesna infrastruktura komunalna
 • wysoka podaż siły roboczej
 • pełna telefonizacja miasta i gminy

Atrakcyjność turystyczną i nieograniczone możliwości rozwoju przemysłu turystycznego stanowi blisko 90 zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych z pocysterskim kompleksem sakralnym, Muzeum Diecezjalne z Biblią Gutenberga, rzeka Wierzyca, a także dolina Wisły z możliwościami rozwoju agroturyzmu. Władze samorządowe oferują inwestorom daleko idącą pomoc i ulgi podatkowe.

Pelplin graniczy z następującymi gminami: od północy z gminą Subkowy, na zach. z gminą wiejską Starogard Gdański i Bobowo, na południu z gminą Morzeszczyn, Gniew. Od wschodu granice stanowi Wisła, po jej drugiej stronie zaś znajdują się gminy Miłoradz, Sztum.

Największe miasta w otoczeniu Pelplina to Starogard Gdański, Tczew a po drugiej stronie Wisły Malbork i Kwidzyn, miasta o porównywalnej wielkości i znaczeniu do Pelplina to w jego otoczeniu Gniew i Sztum.

Geograficznie Gmina i Miasto Pelplin położona jest w obrębie dwóch mezoregionów fizyczno-geograficznych – Pojezierza Starogardzkiego (część centralna i zachodnia) oraz Doliny Kwidzyńskiej (część wschodnia), która jest częścią makroregionu Doliny Dolnej Wisły. Etnicznie Gmina należy do regionu zwanego Kociewiem.

Położenie geograficzne a także struktura środowiska przyrodniczego (wynik zlodowacenia bałtyckiego oraz procesów przyrodniczych po ustąpieniu lądolodu) determinują większość warunków naturalnych – jest to Gmina o wiodącej funkcji rolniczej.

Powierzchnia Miasta i Gminy Pelplin: 14 045 ha
Ilość mieszkańców: miasto: 8 350 osób; gmina: 8 367 osób
Powierzchnia terenów inwestycyjnych:  150 ha

 

 


 
Powrót do góry