radaseniorowpng [1920x1080]

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Pelplinie w dnia 26 kwietnia 2019 r. została podjęta uchwała nr VIII/64/19 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Pelplin oraz nadania jej statutu.

Zgodnie z zapisami tego Statutu Rada Seniorów powinna:

  • składać z 11 członków,
  • jej kadencja trwa 5 lat (z zastrzeżeniem, że pierwsza kadencja członków trwa do końca VIII kadencji Rady Miejskiej),
  • uprawnionymi do zasiadania w Radzie są mieszkańcy Gminy Pelplin, którzy ukończyli 55 rok życia.

Skład osobowy Rady Seniorów Gminy Pelplin

Poniżej pełna treść uchwały powołującej Radę Seniorów Gminy Pelplin wraz ze statutem:
Uchwała nr VIII/64/19 z dn. 26 kwietnia 2019 r. Rady Miejskiej w Pelplinie

 
Powrót do góry