Sport w gminie Pelplin jest nieodzownym elementem życia wielu mieszkańców. Jest dziedziną, którą bezwątpienia należy wspierać i kultywować. Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych m.in. pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny i szacunku a także zasad fair play.
 
Historia pelplińskiego sportu sięga 1896 roku i założenia w Pelplinie  Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, którego celem było krzewienie sportu, w tym piłki nożnej. Obecnie na terenie miasta i gminy bardzo prężnie działa KS ” Wierzyca ” Pelplin, który zrzesza w sobie głównie członków i zawodników dyscypliny sportowej, jaką jest piłka nożna.

Wszelkiego rodzaju obiekty sportowe znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Pelplin, których właścicielem jest Gmina Pelplin tj. boiska sportowe, sale sportowe i inne obiekty, w których mogą być realizowane zadania z zakresu sportu (zgodnie z regulaminami poszczególnych obiektów) udostępnianie są nieodpłatnie.

 
Powrót do góry