logo Pelplińskie Centrum Sportu [899x394]Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie jest jednostką organizacyjną Gminy Pelplin, której celem jest w szczególności: rozwijanie i udostępnianie posiadanego mienia gminnego komunalnego; organizacja zawodów sportowych; popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych; świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej stanowiącej podstawę aktywnego wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych; koordynacja sportu szkolnego oraz współdziałanie z organizacjami, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy w zakresie sportu i rekreacji.
P
elplińskie Centrum Sportu zostało powołane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie Nr XXVIII/195/16 z dnia 3 listopada 2016 roku w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej. Misją jednostki jest stworzenie warunków do sportowego rozwoju dla mieszkańców gminy Pelplin. PCS jest administratorem:

  • Stadionu Miejskiego ul. Czarnieckiego 8
  • Sali Sportowej przy ul. Starogardzkiej 4
  • Kompleksu Boisk Orlik ul. Kościuszki 12A

PCS sukcesywnie rozbudowujemy gminną infrastrukturę sportową, tworząc tym samym nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń dla uprawiania sportu. Poza obsługą obiektów sportowych zajmuje się organizacją imprez sportowych oraz sportu szkolnego. Każdego roku przybywa fanów aktywności fizycznej w Gminie Pelplin.

Adres
Pelplińskie Centrum Sportu
ul. Czarnieckiego 8
83-130 Pelplin

Dane kontaktowe:
tel.: (58) 536-16-09
email: pcs@pelplin.pl
strona: https://pcs.pelplin.pl/
facebook: www.facebook.com/pcspelplin/

Dyrektor:
Jarosław Kowalczyk

 
Powrót do góry