Funkcjonujące na terenie Gminy szkoły to ważny element regionalnego systemu edukacji, który zapewnia stały dopływ wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki oraz sektora publicznego. Obecnie na obszarze Gminy Pelplin działa aż siedem gminnych jednostek oświatowych, dwa licea ogólnokształcące, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, szkoła muzyczna, Wyższe Seminarium Duchowne oraz Uniwersytet III Wieku. Placówki edukacyjne Gminy Pelplin dysponują nowoczesną bazą dydaktyczną oraz posiadają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przez co gwarantują wysoki poziom i jakość kształcenia.

Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie [4592x2576]

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie [1080x608]

Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1
ul. Sambora 5A
83-130 Pelplin
tel. 58 536 17 68
e-mail: sekretariat@zkiw1pelplin.pl
www.sp1pelplin.pl
Organ prowadzący: Gmina Pelplin
 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie 
ul. Kościuszki 12 A
83-130 Pelplin
tel. 58 536 15 69
e-mail: sekretariat@sp2pelplin.pl
www.zs2pelplin.pl
Organ prowadzący: Gmina Pelplin 

Zespół Kształcenia i Wychowania w RudnieZespół Kształcenia i Wychowania w Rudno [450x300]

 

Zespół Kształcenia i Wychowania w RajkowachZespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach [800x487]

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie
ul. Szkolna 4
83-121 Rudno
tel. 58 536 11 07
e-mail: sekretariat.rudno@rudno.home.pl
www.rudno.edu.pl
Organ prowadzący: Gmina Pelplin
 
Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach
Rajkowy, ul. Jesionowa 6

83-130 Pelplin
tel. 58 536 17 81
e-mail: sekretariat@zkiwrajkowy.pl
www.zsrajkowy.pelplin.pl
Organ prowadzący: Gmina Pelplin 

 Zespół Kształcenia i Wychowania w KulicachZespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach [4074x2711]

 

 Szkoła Podstawowa w Małych WalichnowachSzkoła Podstawowa w Małych Walichnowach [3938x2620]

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach
Kulice, ul. Szkolna 1
83-130 Pelplin
tel. 58 536 21 16, 58 536 00 88
e-mail: sekretariat@zkiwkulice.pl
www.zkiwkulice.edupage.org
Organ prowadzący: Gmina Pelplin
 
Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach
Małe Walichnowy 1

83-122 Wielkie Walichnowy
tel. 58 535 16 92
e-mail: mawaszkola@poczta.onet.pl
www.spmalewal.pl
Organ prowadzący: Gmina Pelplin

Przedszkole nr 2 w PelpliniePrzedszkole nr 2 w Pelplinie [4301x2988]

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w PelplinieZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie [2048x1577]

Przedszkole Nr 2 w Pelplinie
ul. Kościuszki 2

83-130 Pelplin
tel. 58 536 14 46
e-mail: przedszkole2pelplin@o2.pl
www.przedszkole2pelplin.superszkolna.pl
Organ prowadzący: Gmina Pelplin
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie
ul. Sambora 5
83-130 Pelplin
tel. 58 536 15 71
e-mail: sekretariat@zsp.pelplin.pl
www.liceum.pelplin.pl
Organ prowadzący: Powiat Tczewski 

 Collegium MarianumCollegium Marianum [6523x3556]

 

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji PelplińskieWyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej [3766x2506]

Collegium Marianum
Liceum Katolickie im. Jana Pawła II

al. Cystersów 2
83-130 Pelplin
tel. 58 536 49 32
e-mail: collegium@diecezja-pelplin.pl
www.collegiummarianum.pl
Organ prowadzący: Diecezja Pelplińska
 
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej
Plac Mariacki 7

83-130 Pelplin
tel. 58 536 16 64
e-mail: seminarium@pelplin.diecezja.org
www.
seminariumpelplin.pl
Organ prowadzący: Diecezja Pelplińska


 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w PelplinieSpecjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Pelplinie [840x548]

 

Pelpliński Uniwersytet Trzeciego WiekuPelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku [2141x1573]

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie
ul. Sambora a

83-130 Pelplin
tel. 58 536 18 41
e-mail: sekretariat@soswpelplin.pl
www.soswpelplin.szkolnastrona.pl
Organ prowadzący: Powiat Tczewski
 
Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku
filia GUTW Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin
tel. 58 536 33 43
e-mail: biblioteka@epelplin.pl
www.uniwersytet.pelplin.pl
     
 
Powrót do góry