Newcastle West 

herb Newcasle West [608x758]Newcastle West (irlandzki: Caisleán Nua Thiar) to miasto w zachodnim hrabstwie Limerick w Irlandii. Jest to jedno z największych miast w regionie. Newcastle West leży pośrodku wielkiej doliny zachodniego Limerick, znanej niegdyś jako dolina Dzika prawdopodobnie z powodu obfitości tego zwierzęcia w tym regionie. Stąd też herb miasta przedstawia m.in. wizerunek dzika. Miasto liczy prawie 7 tys. mieszkańców
Strona www: www.limerick.ie/discover/explore/areas-limerick/newcastle-west

Podstawa współpracy:
Uchwała Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 24 kwietnia 2007 r.
Porozumienie o wspołpracy z dnia 05.06.2007 r. 

Zakres współpracy:
Wsółpraca w zakresie gospodarczym, oświatowym i kulturowym.

Przebieg współpracy:
W dniach 15 -19 marca 2007 r. miała miejsce partnerska wizyta delegacji z Pelplina w Newcastle West, mająca na celu omówienie możliwości przyszłej współpracy. Podczas spotkania omówiono i uzyskano datę rewizyty, która odbyła się ostatecznie w dniach 29 maja – 5 czerwca 2007 r. Podczas wizyty goście zapoznali się z dziedzictwem kulturowym Pelplina, wzięli udział w konferencji na temat szlaku cysterskiego na Pomorzu oraz spotkali się z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin. Podczas tej wizyty zostały ustalone ramy dalszej współpracy pomiędzy miastami.
15-22 stycznia 2008 r. miała miejsce wymiana młodzieży pomiędzy Pelplinem, a Newcastle West połączone ze wspólnymi działaniami młodzieży obydwu krajów poprzez realizację projektu „Małe ojczyzny w jednej Europie”. W ramach przedsięwzięcia odbyły się działania kulturalne i artystyczne m.in. warsztaty plastyczne, tańca i gotowania, prezentacje, przedstawienia oraz dyskusje na tematy europejskie i lokalne.
W lipcu 2008 r. odbyła się wizyta 10 osobowej grupy młodzieży (wraz z 2 opiekunami) w ramach projektu „Wszystkie barwy lipca – młodzieżowa twórczość artystyczna” realizowanego w ramach programu „Młodzież w działaniu”.
03.06.2009 r. podczas Dni Pelplina miał miejsce występ muzyków z partnerskiej Gminy Newcastle West.
W 2017 r. nastąpiło odświeżenie kontaktów z Newcastle West. Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin oraz Rady Miejskiej w Pelplinie w terminie 13-20.09.2017 w Pelplinie gościła delegacja z Newcastle West, biorąc udział m.in. w XVII Jarmarku Cysterskim w Pelplinie
Ponadto na bieżącą prowadzona jest zwyczajowo przyjęta korespondencja okolicznościowa, która pielęgnuje wspólnie zdobyte doświadczenia oraz co najważniejsze podtrzymuje nawiązany wcześniej kontakt.

 
Powrót do góry