Markt Teisnach

herb Teisnach [842x852]Teisnach to gmina targowa w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Dolna Bawaria, w regionie Donau-Wald, w powiecie Regen. Obejmuje ona obszar o powierzchni ok. 26 km², które zamieszkuje prawie 3 tys. osób. Sąsiaduje z gminami: Geiersthal, Böbrach, Regen, Zachenberg i Patersdorf. W skład gminy wchodzi 15 okręgów/dzielnic. Siedzibą gminy jest miejscowość Teisnach.
Strona www: www.teisnach.de

Podstawa współpracy:
Uchwała Nr II/13/95 Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie nawiązania współpracy między Miastem i Gminą Pelplin i Markt Teisnach w Niemczech z dnia 24.03.1995 roku.

Zakres współpracy:
W dziedzinie kultury, sportu, oświaty, turystyki, gospodarki oraz bezpośrednich kontaktów młodzieży, stowarzyszeń i związków.

Przebieg współpracy:
16.08.2003 r. odbyła się  wizyta gości z Teisnach w Pelplinie. W październiku 2004r. miała miejsce wizyta przedstawicieli samorządu Teisnach będąca odpowiedzią na wizytę Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, który udał się do Teisnach w sprawie kontynuowania współpracy między obydwiema gminami. Spotkanie zaowocowało zaproszeniem młodzieży z Gminy Pelplin do Niemiec, oraz zaproszeniem przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Pelplinie do odwiedzin w Bawarii.
Dnia 14.07.2006 r. spod Urzędu Miasta i Gminy Pelplin wyruszyła wyprawa rowerowa do Teisnach. Wyprawa miała na celu uczcić 75lecie nadania Pelplinowi praw miejskich. Rowerzyści dotarli do celu 20.07.2006
Ponadto w ramach współpracy między Gminami w sierpniu 2006 r. odbywały się liczne wymiany młodzieży. Na bieżącą prowadzona jest także zwyczajowo przyjęta korespondencja okolicznościowa, która pielęgnuje wspólnie zdobyte doświadczenia oraz co najważniejsze podtrzymuje nawiązany wcześniej kontakt.

 
Powrót do góry