Gmina Mołodiżne

herb Mołodiżne [563x854]
Mołodiżne (ukr. Молодіжне) to gmina wiejska leżąca na południu Ukrainy nad Morzem Czarnym, w obwodzie odeskim, w rejonie owidiopolskim. Obejmuje obszar ok. 7,5 ha, który  zamieszkuje ponad 4 tys. osób. Najbliższym miastami w okolicy są: Odessa, Czarnomorsk i Białogród nad Dniestrem.
Strona www: www.molodijne.odessa.gov.ua

Podstawa współpracy:
Uchwała Nr XVIII/180/08 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 18 listopada 2008 r.

Zakres współpracy:
Współpraca w zakresie oświaty i kultury.

Przebieg współpracy:
W 2008 r. podczas Jarmarku Cysterskiego wśród grupy samorządowców znalazła się delegacja z Ukrainy z Regionu Owidiopolskiego. Podczas spotkania zaprezentowali walory swoich regionów oraz wyrazili chęć dalszej współpracy. Wladimir Lewczuk Przewodniczący Rady Regionu Owidiopolskiego zaproponował podjęcie współpracy między Gminą Pelplin, a Gminą Mołodiżne. Wizyta delegacji Ukrainy zakończona została podpisaniem listu intencyjnego, który podpisali w imieniu Gminy Pelplin Burmistrz Pelplina, a w imieniu Gminy Mołodiżne Wladimir Lewczuk Przewodniczący Rady Regionu Owidiopolskiego.
W sierpniu 2010 r. przedstawiciele Pelplina gościli w Mołodiżne W skald delegacji weszli m.in. przedsiębiorcy działający na terenie Miast i Gminy Pelplin.
W dniach 3-8 czerwca 2011 r. odbyła się oficjalna wizyta przedstawicieli Gminy Mołodiżne w Pelplinie. Nasi goście mieli okazję uczestniczyć w obchodach święta naszego miasta. Podczas pobytu w Pelplinie reprezentanci Mołodiżne mieli okazję m.in. zapoznać się z zasadami organizacji i funkcjonowania miejscowych firm.
W dniach 23-25 sierpnia 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie udali się z partnerską wizytą z okazji obchodów Dni Mołodiżne oraz Dnia Niepodległości Ukrainy.
W czerwcu 2014 r. odbyła się kolejna oficjalna wizyta przedstawicieli Gminy Mołodiżne w Pelplinie. Zaproszeni goście wzięli udział m.in. w Dniach Pelplina.
Z kolei w sierpniu 2015 r. 3 osobowa delegacja wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin gościła w Gminie Mołodiżne, gdzie wzięła udział w obchodach Dni Mołodiżne oraz Drożynka Gminnych.
Ponadto na bieżącą prowadzona jest zwyczajowo przyjęta korespondencja okolicznościowa, która pielęgnuje wspólnie zdobyte doświadczenia oraz co najważniejsze podtrzymuje nawiązany wcześniej kontakt.

 
Powrót do góry