Gmina Gniew 

herb Gniew [800x987]

Gniew jest gminą miejsko-wiejską, położoną w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim. Obejmuje ona obszar o powierzchni ok. 195 km² i zamieszkuje je ponad 15 tys. osób. Sąsiaduje z gminami: Pelplin, Subkowy, Morzeszczyn, Smętowo Graniczne i Kwidzyn. W skład gminy wchodzi 19 sołectw. Siedzibą gminy jest miasto Gniew.

Strona www: www.gniew.pl

Podstawa współpracy:
Uchwała Nr.XLI/414/06 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 23 maja 2006 roku

Zakres współpracy:
Współpraca w zakresie turystyki, kultury, edukacji, kultury fizycznej, promocji i przedsiębiorczości.

Przebieg współpracy:
W ramach wieloletniej współpracy między Gminą Gniew i Gminą Pelplin odbył się szereg przedsięwzięć mających na celu umocnienie przyjaznych stosunków między obiema gminami. Współpraca ta odbywała się w zakresie turystycznym, gospodarczym i promocyjnym. Poprzez partnerstwo obie Gminy dążą do wniesienia wkładu w rozwój swoich regionów. Współpraca polega m.in. na wzajemnym promowaniu się oraz informowaniu o wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, historii i życia mieszkańców. Wspólnym budowaniu bazy informacji turystyczne oraz wzajemne działania wystawiennicze i promocyjne.

 
Powrót do góry